บ้านดีอยู่เย็นเป็นสุข สุขด้วยราคา สุขด้วยด้วยดีไซน์ สุขด้วยได้รับการเทคแคร์
โครงการบ้านดี สำหรับครอบครัวเริ่มต้นแล้วและต้องการมีบ้านเชียงใหม่สักหลัง บ้านหลังเล็กหรือหลังใหญ่อาจไม่สำคัญเท่าความเป็นส่วนตัว บ้านดีเชียงใหม่ ขอเป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มมีครอบครัวเล็ก ๆ ให้มีบ้านได้อย่างมีความสุข โดยทีมงานบ้านดีเชียงใหม่ต้องการสร้างบ้านที่ดีให้กับลูกค้า คำว่า บ้านดี ในนิยามของทีมงานบ้านดีเชียงใหม่ คือ บ้านที่อยู่แล้วผู้อยู่อาศัยต้องมีความสุข [บ้านดี ต้อง อยู่เย็นเป็นสุข] :)